Meziokresní přebor NJ OS
14 200 Polohový závod Ženy