3. kolo meziokresních přeborů - sk. Slezská
5 100 Znak Ženy