3. kolo meziokresních přeborů - sk. Slezská
20 400 Polohový závod Ženy