3. kolo meziokresních přeborů - sk. Slezská
12 200 Znak Ženy