Podzimní cena Motorletu 14. ročník
9 200 Polohový závod A;B;C