Podzimní cena Motorletu 14. ročník
16 100 Polohový závod A;B;C