Podzimní cena Motorletu 14. ročník
15 100 Polohový závod A;B;C