Podzimní cena Motorletu 14. ročník
10 200 Polohový závod A;B;C