Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
16 800 Volný způsob Žačky 2006