Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
11 100 Polohový závod Žačky 2006-2007