Vyškovský vánoční kapr
17 4x50 Polohový závod Žačky 2002 a ml.