Májové Brno 2017
14 200 Polohový závod žáci 2005-2006