Velikonoční závody 50. ročník
12 200 Polohový závod Ženy