Malá cena PROSEN Louny 15.ročník
11 4x50 Polohový závod žáci;žačky;žáci;žačk