Velká cena Olomouce 2018
101 200 Polohový závod Muži Finále