Brněnský tučňáček 2018
23 4x25 Polohový závod žačky 2009-2010