Brněnský tučňáček 2018
11 4x25 Volný způsob žáci 2009-2010