Jarní cena Prahy
16 200 Polohový závod starší žákyně