Meziměstský přebor - jaro
18 400 Polohový závod Muži