Meziměstský přebor - jaro
17 400 Polohový závod Ženy