Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
3 50 Volný způsob Žáci 2008
1 ŠEVČÍK Tadeáš 2008 PoPro :51.7