Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
1 50 Volný způsob Žáci 2009
1 CHLÁDEK Adam 2006 UnOl :43.0