Meziokresní přebor NJ OS
31 400 Polohový závod Ženy