Krajské mistrovství Vysočiny 1.+2. část
21 100 Znak žáci