Krajské mistrovství Vysočiny 1.+2. část
20 100 Znak žačky