Cena města Blanska
6 100 Znak ženy
1 VÍCHOVÁ Tereza 2005 PKVM 1:22.9