Cena města Blanska
5 100 Znak muži
1 BRÝDL Jan 2004 PKVM 1:25.73