Cena města Blanska
4 50 Voln? zpusob ženy
1 BRÝDLOVÁ Nikola 2004 PKVM :32.6
2 VÍCHOVÁ Tereza 2005 PKVM :33.9 x