Cena města Blanska
3 50 Voln? zpusob muži
1 BRÝDL Jan 2004 PKVM :33.8 x