Velká cena Brna - 8.kolo ČP
122 400 Polohový závod Ženy/Woman Finále