Velká cena Brna - 8.kolo ČP
118 200 Polohový závod Ženy/Woman Finále