Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
27 200 Polohový závod Žáci 2006-2007
1 MAREK Kryštof 2006 PKZá 3:41.7 x
2 VALOUCH Filip 2006 PKZá 3:53.9 x
3 LANGER Filip 2006 PKZá 3:56.0 x
4 ŠPAČEK Jakub 2007 PKZá 4:13.3 x