Velká cena Hradce Králové - 1. kolo ČP
108 100 Motýlek muži 2004 a st. Finále