Velká cena Hradce Králové - 1. kolo ČP
107 100 Motýlek ženy 2004 a st. Finále