Velká cena Hradce Králové - 1. kolo ČP
106 200 Polohový závod muži 2004 a st. Finále