Velká cena Hradce Králové - 1. kolo ČP
105 200 Polohový závod ženy 2004 a st. Finále